Categories
Nyheter

Byggestart på nabotomt

Byggestart på nabotomt

Den 2. Januar 2023 er byggestarten for den nye Cissi Klein videregående skole. I begynnende fase av byggeprosessen må man regne med litt støy fra bygge området da spesielt med tanke på spunting av bygge gropen. Bygget er estimert ferdigstilt våren 2025. For mere informasjon se
Veidekke: Byggestart for Cissi Klein VGS i Trondheim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *