Brannvern

Brann / rømningsinstruks Falkenborgvegen 36

  1. Ved alle utgangsdører er det plassert en rømningsplan og branninstruks.
  2. Ved alarm skal brannansvarlig for hvert enkelt firma sørge for at alle inne i deres lokaler rømmer ihht. instruks til avtalt oppmøte plass.
  3. Når brannansvarlig har sjekket sitt areal og selv er på oppmøteplass skal brannansvarlig melde ifra til brannvernleder på SMS 91 66 15 56 / 92 28 90 00 at alle er ute.
  4. Brannvernleder vil varsle pr. SMS når de ansatte kan gå inn i bygget igjen.
  5. Brannvernleder vil sjekke fellesarealer i kjeller og i 1 et.
  6. Brannvernledere på bygget er Knut Tørstad 91 66 15 56 og Øyvind Loeng 92 28 90 00.