Eiendommen

Om Eiendommen

Falkenborgvegen 36 er et kontorbygg bestående av 6. etasjer inkludert parkeringskjeller. Byggets BTA er på 9520m2 og har et bruksareal (BRA) på totalt 6920m2.

I byggets underetasje, U1, finnes parkeringskjeller, sykkelparkering, garderobe og teknisk rom. I parkeringskjelleren er det kun faste parkeringsplasser for hvert enkelt firma. Det er dame og herregarderobe i kjelleren. På hver av garderobene er det 3 dusjer og et toalett. Garderobeskapene som står der kan låses /åpnes med RFID kort.  Alle skapene vil åpnes automatisk 24 timer etter at de ble låst.  Sykkelparkeringen er et eget adskilt rom som kun ansatte i bygget har tilgang til. Det er også etablert stikkontakter der for ladning av el sykler. Inngang til sykkelkjeller er via garasjeport. På utsiden av sykkelkjeller er det etablert eget område for sykkelvedlikehold med veggstativer samt spyle mulighet for sykkel.

Byggets 1.etasje består av kantine, kontorer og fellesareal. Kantinen er åpen alle hverdager mellom kl. 10.30 – 13.00.  I tillegg er det etablert en Trust shop som driftes av kantinen ved utgang A i 1 et. Felles avfallsrom er etablert ved B inngangen i 1 et.

Resterende etasjer, 2.etg – 4.etg, er forbeholdt kontorfasiliteter. Tak-planet består av to stykk tekniske rom.

Utvendig er det gjesteparkering på byggets vest side samt byggets øst side. Det samme gjelder for sykkel / sparkesykkel. Det er også motorsykkelparkering på byggets østre side. All parkering utenfor oppmerkede plasser er forbudt.

Før bespisning i kantinen må man laste ned appen Food & Co fra Compass group.

For adkomst til bygget må man laste ned appen Justinmobile fra Salto.

Bygget er sertifisert av BREEAM-NOR, som er Norges fremste miljøsertifiseringssystem av bygg. Falkenborgveien 36 har sertifisering «Very Good». Målet med BREEAM sertifisering er å prosjektere, bygge og drifte bygget på en mest mulig miljøvennlig og energieffektiv måte. Det er derfor sentralt at løsningene som er knyttet opp mot de tekniske anleggene ivaretas og brukes på riktig måte etter overtagelse.